Temizleme İzin Belgesi Alımı

29.01.2009 tarih ve 27125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında;

  • Tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, IBC tanklar, plastik varil-bidonlar ve benzeri kapların temizleme işlemlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya yetkilendirdiği kuruluştan Temizleme İzin Belgesi almış temizleme tesislerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, temizleme ve yeniden kullanım sırasında oluşan atıkların çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesidir. Temizleme tesisleri Bakanlıktan Temizleme İzin Belgesi almakla yükümlüdürler.
  • Temizleme tesisinde temizlenme işlemi tamamlanan tanker tipi araçlara, Bakanlık tarafından belirlenen formatta Temizleme Belgesi
  • Temizleme tesisinde temizleme işlemi gerçekleştirilen taşıma kaplarına (IBC tank, plastik varil ve bidonları), Bakanlık tarafından belirlenen formatta Temizleme Etiketi yapıştırılır.