Statik Proje

 

STATİK PROJE NEDİR? STATİK PROJE OKUMA

İnsan gözü bir resme bakarken veya bir projeyi okurken yukarıdan aşağıya bakma eğilimindedir. Fakat bir inşaat mühendisi için bu tam tersi olarak işler. Bir inşaat mühendisi statik proje çizerken de, okurken de aşağıdan yukarıya bakar. Bu, projenin sağlam temeller üzerine yapılıp yapılmadığının kontrolüdür de denebilir.

STATİK PROJE NEDİR?

Statik proje, binanın tüm yapı elemanlarının hesaba katılarak bir krokisinin çıkarılmasıdır. Malzemelerin ağırlığı, dayanıklılığı ve ölçüleri de hesaba katılarak oluşturulacak yapının genel statik proje çizimi yapılır. Burada amaç, sapma payını en aza indirerek inşa edilecek yapıyı henüz tamamlanmadan görebilmektir. Bu sayede ileride karşılaşılacak sorunlar öngörülebilir ve erkenden önlem alınabilir.

STATİK PROJE OKUMA

Statik proje okuma da çizimi gibi kendine has özellikler barındırır. En üstte bahsettiğimiz gibi, okuma göz hizasındaki kesitten yukarı yapılır. En önemlisi ise çizimde kullanılan kısaltmaların bilinmesidir. Çünkü bu kısaltmalar kullanılacak malzemelerin ölçüsünü, kolon ve kirişlerin yerini, ölçülerini ve daha birçok bilgiyi barındırır. Dolayısıyla çizim yapılırken açıkça okunacak şekilde yapılmalıdır.

STATİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Statik çizimin yapılabilmesi için en önemli adım statik hesaplama diyebiliriz. Bu hesaplama, binanın sabit ve hareketli yüklere karşı direncinin hesaplandığı andır. Binanın maliyeti de statik proje bedeli de bu aşamada belirlenir. Binanın bulunduğu yerin kaçıncı derece deprem bölgesi olduğuna kadar tüm bilgiler bu hesabın içine katılır. Daha sonra proje çizimine geçilir.

STATİK PROJE ÇİZİM AŞAMALARI NELERDİR?

Statik proje çizim aşamaları kısaca üzerinden geçilemeyecek kadar ayrıntılıdır. Yer döşemelerinin kalınlığından kirişlerin eksen eğikliğine kadar, binaya dair her ayrıntı bu aşamada çizilir. Her noktaya ve her malzemeye dair bir kısaltma bulunur. Burada önemli olan, mimari proje ile aynı kısaltmaların kullanılmasıdır. Çünkü inşaatı gerçekleştiren kişilerin, iki projeden iki farklı anlam çıkarmaması gerekir.
 
Statik proje fiyatları, çizilen projenin detayına ve istenen binanın yapım zorluğuna göre değişir. Çizim aşamalarını zorlaştıran ve uzatan detaylı projelere daha yüksek fiyatlar istenir. Kirişler, hatıllar, lentolar, temeller, merdiven yapısı ve birçok ayrıntının işlendiği proje, detay arttıkça doğal olarak pahalı bir hal alır.