Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri

Belli bir yapıya ait fizibilite, proje, hesap, ihale dosyası düzenleme işleriyle bunların denetim işleri ve yapının inşa aşamasında plan, proje ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlayan hizmetlerin tümünü ifade eder.

Mimarlık: Tasarım öncesi hizmetler, mimari ve iç mimari disiplinler kapsamında tasarım, tasarım danışmanlığı, tasarım yönetimi ile uygulama ve kontrollük hizmetleridir. Bu kapsamda her tür yapının Mimari Etüt, Mimari Avan ve Uygulama Projeleri, detay çözümleri olmak üzere iç mekan tasarım ve uygulama projeleri hizmetleridir.

Mühendislik: İnşaat Mühendisliği: Her türlü betonarme, çelik ve ahşap yapıların statik tasarım ve projelendirilmesinde faaliyet gösterir. Yapı ve deprem mühendisliği konularında hem teorik hem pratik bilgi birikimini projelere aktarır. Tetkik ve değerlendirme çalışmaları, fizibilite çalışmaları, tasarım, Proje Yönetimi, Mesleki kontrollük ve Teknik destek sunar.