Hakediş - Metraj - Keşif

HAKEDİŞ

Hakediş Her hakediş ödemesi için düzenlemek zorunda olunan belgeler grubuna “hakediş raporu” denir. Hakediş süresi sonunda yapılan ödemeye “hakediş tutarı” denir.

METRAJ

İnşaat sektöründe ise metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek, uzunlukların metre ( m ), alanların metrekare (m2), hacimlerin (m3 ), ağırlıkları ( kg ) veya ton ( t ) ve sayılabilenlerin ( ad ) cinsinden hesaplanma işlemine metraj denir. -Bir yapının maliyetinin bulunması için; metraj, fiyat analizi keşif denilen işlemler sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması yapı maliyetinin hatalı yapılmasına sebep olur.

Metraj Çeşitleri

 Genelde iki çeşit metraj vardır. Birincisi yapının projeleri üzerinden yapılan metrajdır. Buna ‘’ön keşfe esas metraj’’ denir. İkincisi yapı tamamlandıktan sonra bitmiş yapının üzerinden alınan ölçülerle yapılan metrajdır. Buna da ‘’kesin keşfe esas metraj’’ denir.

KEŞİF

-Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne ‘’keşif’’ denir. Keşfin esasını ‘’metraj’’ ve ‘’birim fiyatlar’’ oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere ‘’keşif bedeli’’ denir