Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Çevre İzin ve Lisansı Nedir ?
 
10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince;
 
İşletmelerin;
 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği bakımından değerlendirilmeleri için, bulundukları ilde yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte dosya oluşturarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Çevre İzni: Çevre mevzuatları doğrultusunda işletmenin değerlendirilmesi ve hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı, derin deniz deşarjı çevre izin konularından en az birine işletmenin tabi edilmesi durumunda alınması gereken izindir.
 
İl Çevre Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimler sonrası, fiziksel şartlar da uygun olduğu takdirde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında bir değerlendirme yazısı yazılır.
 
Değerlendirme yazısına göre;
 
Tesis veya kuruluş; Çevre İzni için Ek-1 (Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler) veya Ek-2 (Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler) listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiriyorsa, İl Çevre Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı düzenlenir. İl Müdürlük Yazısı’nda işletmenin hangi izin veya lisans konusuna dahil olduğu ve Ek-1 ve Ek-2 listesinde hangi madde kapsamında değerlendirmeye tabii tutulduğu belirtilir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı sonrası sırasıyla; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), Valilik Tespit Raporu (VTR) ve Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin alınması gerekmektedir.
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.
 
Tesis veya kuruluş gösterdiği faaliyet konusu bakımından Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almıyorsa, ya da Ek-2 listesinde yer aldığı halde belirlenen sınır değerleri aşmıyor ise Çevre İzni Kapsam Dışı yazısı düzenlenir.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği;
 
Ek-1 ve Ek-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler Ana Başlıkları
 
Enerji EndüstrisiMadencilik ve Yapı Malzemeleri EndüstrisiMetal EndüstrisiKimya ve Petrokimya EndüstrisiYüzey Kaplama EndüstrisiOrman Ürünleri ve Selülöz TesisleriGıda Endüstrisi, Tarım ve HayvancılıkAtık YönetimiMaddelerin Depolanması, Doldurma ve BoşaltılmasıDiğer Tesisler
Çevre İzin Konuları
 
Hava EmisyonÇevresel GürültüAtık Su DeşarjıDerin Deniz Deşarjı
Çevre Lisans Konuları
 
Geri Kazanım
 
Tehlikeli Atık,Tehlikesiz Atık,Atık Yağ,Bitkisel Atık Yağ,Atık Pil ve Akümülatör,Ömrünü Tamamlamış Lastik,Ambalaj Atığı
Bertaraf
 
Atık Yakma ve Beraber Yakma,İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma),Düzenli Depolama,Maden Atığı Bertaraf
Ara Depolama
 
Atık Ara Depolama,Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi,Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi,Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
Ön İşlem
 
Tıbbi Atık Sterilizasyon,Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşüm,Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama,Tanker Temizleme,Hurda Metal/ ÖTA İşleme,ÖTA Geçici Depolama,Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme,Atık Kabul Tesisi,Biyobozunur Atık İşleme,PCB Arındorma
Ayrıca;
 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Faaliyet Ve Tesisler (Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler),
Ya kendi bünyesinde Çevre Yönetim Birimi kurmak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış Çevre Danışmanlık firması tarafından görevlendirilecek çevre danışmanından, ayda en az 2 gün tesiste yer alacak şekilde hizmet almak zorundadırlar.
 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Faaliyet Ve Tesisler (Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler),
Ya kendi bünyesinde sürekli çevre görevlisi istihdam etmek, ya kendi bünyesinde çevre yönetim birimi kurmak, ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış Çevre Danışmanlık firması tarafından görevlendirilecek çevre danışmanından, ayda en az 1 gün tesiste yer alacak şekilde hizmet almak zorundadırlar.
 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listesinde Yer Almayan Ya Da Ek-2 Listesinde Yer Aldığı Halde Listede Belirlenen Sınır Değerleri Aşmayan Faaliyet Ve Tesisler,
Çevre Danışmanlık Hizmeti alma ya da bünyesinde çevre görevlisi istihdam etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince diğer izin, onayları almak ve yapması gereken bildirimleri, beyanları gerçekleştirmek zorundadır.