Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanununun EK-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden

- Poşetler için satış noktalarından

- Diğer ürünler için piyasaya sürenlerden / ithalatçılardan

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) kapsamında tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıntıları aşağıdaki bağlantılarda yer almakta olup Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) kapsamında yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren söz konusu ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi/ithalatın gerçekleşmesi ile başlar.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) piyasaya süren, ithalatçılar ve satış noktaları bir önceki ay içerisinde piyasaya sürdükleri ambalaj ve EK-1 listesinde yer alan ürünler için takip eden ayın sonunda muhasebe yetkilileri aracılığı ile beyanname vererek geri kazanım katılım payı vergisini ödemekle mükelleftirler. Şubat 2020 sonuna kadar 2020 ocak ayının beyanlarının GİB sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) kapsamında beyanname verecek ve aylık beyanları 50.000 TL'nin üzerinde olan piyasaya süren, ithalatçı veya satış noktalarının beyannamelerini sürekli istihdam ettikleri çevre görevlilerine, kurdukları çevre yönetim birimlerine veya çevre yönetim hizmeti aldıkları şirketlerin çevre görevlilerine onaylatmaları zorunlu kılınmıştır.

Pak-Çev Mühendislik olarak Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) kapsamında ilgili mükelleflere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Konu ile ilgili bizlerle irtibata geçebilirsiniz.