Entegre Çevre Bilgi Sistemi Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

(ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sistemi Nedir ?

(ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2872 sayılı Çevre Kanunu şemsiyesi altında çıkardığı yönetmeliklerin getirdiği mevzuat yükümlülüklerinin firmalar tarafından yerine getirilmesini sağladığı (ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sistemi'nin web tabanlı uygulamalarının bulunduğu bir portaldır.

(ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sistemi Hesap Aktivasyonu Nasıl Yapılır ?

Öncelikle firmanın entegre çevre bilgi sistemi hesabının açılması için firmanın imza sirkülerinde yer alan imza yetkisi bulunan yetkililerden birinin e -devlet hesabı üzerinden aktivasyon yapılmalıdır. Bazı çevre danışmanlık firmaları aldıkları vekalet vasıtasıyla entegre çevre bilgi sistemi aktivasyonunu kendileri yapabiliyorlar fakat danışmanlık firmaları değişebileceğinden bunu tavsiye etmiyoruz.

E devlet üzerinden (ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sistemi hesap kurulumu için tıklayınız.

1) Linke tıklayıp e devlet ile giriş yaptıktan sonra sol frame'de "Hesap, Firma Kurum" kısmına tıklayın.

2) Sonrasında (ecbs) entegre çevre bilgi sisteminde açılan sayfada sağ üst kısımda "Yeni Hesap (Firma Kurum)" başlığına tıklayınız.

3) Burda sırasıyla önce firmanızın tüzel kimliğini işaretleyin, sonrasında vergi numarası ile sistemin firmanızı bulmasını sağlayın.

4) Sonrasında (ecbs) entegre çevre bilgi sistemi içerisinde açılan pencerelerde istenen bilgi girişlerini yaparak son kısımda yetki belgesi kısmına e devleti ile giriş yaptığınız kişinin adının da bulunduğu imza sirküsünü yükleyin.

5) Son olarak (ecbs) entegre çevre bilgi sistemi tarafınıza otomatik olarak oluşturulmuş bir dilekçe verecek. Bu dilekçenin imza yetkiliniz tarafından kaşe imza edilerek bağlı bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne evrak kayıt kısmından teslim etmeniz gerekmektedir.

Sonrasında ilgili personel başvurunuz ve belgelerinizi kontrol ederek firmanıza ait (ecbs) entegre çevre bilgi sistemi hesabınızı aktive edecek olup ilgili işlem tarafınıza mail ile bildirilecektir.

(ECBS) Entegre Çevre Bilgi Sisteminde Hangi Uygulamalar Yer Almaktadır ?

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile ECBS devreye girmiştir.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi‘nde yapılacak işlemler ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şematik bir kılavuz yayımlamıştır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nde bulunan modüller aşağıda sıralanmıştır:

 • Ambalaj Bilgi Sistemi
  Ambalaj Bilgi Sistemi ülke genelinde üretilen veya ithal edilen ambalajların kendilerini veya ürün gönderim işlemlerinden kaynaklanan birincil, ikincil veya üçüncül ambalajların piyasaya sürentedarikçi veya ambalaj üreticisi olarak beyan edildiği sistemdir. (ECBS) entegre çevre bilgi sistemi içerisinde yer alan ambalaj bilgi sistemi aynı zamanda farklı bir web portal üzerinde kuruludur. Bu sebepten ambalaj bilgi sistemine beyanda bulunabilmek için öncesinde bağlı bulunduğunuz ilin İl Müdürlüğünden firmanızı temsil eden bir kod şifre almanız gerekmektedir. Ambalaj bilgi sistemine ulaşmak için tıklayınız.
 • Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)))
  Atık Yönetim UygulamasıAtık Beyan Sistemi (TABS)Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Kütle Denge Sisteminin (KDS) birleşiminden oluşan bir uygulamadır. Bu kapsamda, TABS aracılığıyla atık üreticilerinin yıllık tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları gerçekleştirilmekte, MoTAT aracılığıyla Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans işlemleri ile atık taşıma araçlarının mobil takibi gerçekleştirilmekte, KDS aracılığıyla Lisanslı Atık İşleme Tesisleri tarafından atık işleme bilgi girişleri gerçekleştirilmektedir.
 • Atıksu Bilgi Sistemi
  Atıksu konusunda envanter oluşturulması ve raporlama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi içerisinde “Atıksu Bilgi Sistemi” oluşturulmuştur.
  2015/6 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi kapsamında verilmekte olan atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi sistemi de bu sisteme entegre edilmiş olduğundan ve kimlik belgeleri de bu sistem üzerinden verildiğinden, atıksu üreticisi bütün tesislerin/firmaların atıksu bertarafına ve varsa atıksu arıtma tesislerine ait bilgileri bu sisteme girmeleri ve güncelliğini sağlayıp korumaları önem arz etmektedir.
  Bu nedenle,”Atıksu Bilgi Sistemi”ne daha önce veri girişi yapmış olan tesislerin sistemde yer alan bilgilerini kontrol etmeleri ve güncelliğini sağlamaları gerekmektedir.,
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemi

12 Temmuz 2019 Tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki firma bünyenizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi, firmanızdan çıkan atık miktarları ve atık envanterinizin oluşturulduğu ve bilgilerinin girildiği entegre çevre bilgi sistemi uygulamasıdır. Sıfır atık belgesi alınabilmesi içib ECBS entegre çevre bilgi sistemi üzerinden ilgili uygulamanın aktif edilerek güncel olarak veri girişinin sağlanması gerekmektedir.

 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)

Tesisinizin baca gazı ölçümleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından akredite laboratuvarlara ölçüm yaptırmanız gerekmektedir. Eskiden firmalar ve akredite laboratuvarlar kendi aralarında anlaşarak ölçümleri gerçekleştirebilmekteydiler. Fakat şu aktif olarak baca gazı ölçümleri ECBS entegre çevre bilgi sistemi üzerinde yer alan MELBES uygulaması üzerinden ilgili ölçüm parametrelerini seçtiğinizde uygulama üzerinden otomatik olarak atanmaktadır.

 • Büyük Yakma Tesisleri Bilgi Sistemi
 • Düzensiz Atık Depolama
 • EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
 • Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
 • Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt sistemi
 • Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi
 • Kimyasal Kayıt Sistemi (Sanayii)
 • Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi
 • Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
 • Laboratuvar Yetkilendirme
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddeler (OTİM)
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 • PCB Envanteri (PCB)
 • Sera Gazları İzleme, Raporlama ve Doğrulama
 • Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi,Danışman Firma,Çevre Yönetim Birim Başvuru ve İşlemleri)

ECBS Entegre Çevre Bilgi Sistemi Destek Hattı İletişim Bilgilerine Ulaşmak için Tıklayınız

ECBS Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Klavuzu İçin Tıklayınız